Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-Μικρές αγαπημένες πατρίδες JEWISH –GREEK COMMUNITIES –Little beloved homes
09/07/2014

Σελ. : 168

Κείμενα Επιμέλεια: Ρούλα Κονέ & Λουΐζα Κονέ

Έκδοση : Οι Κυρίες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου

Έτος : Βόλος 2006

 

Σύντομη ιστορική αναφορά σε όλες τις εβραϊκές Ελληνικές κοινότητες της Ελλάδας  πριν και μετά την ναζιστική κατοχή .Σε ελληνικά και αγγλικά.

 

Εξαντλημένο