Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Ελληνική Εβραϊκή Βιβλιογραφία 1716-2005
09/07/2014

Σελ. : 48

Έκδοση: Κ.Ι.Σ.Ε.

Κείμενα Επιμέλεια :Θωμόπουλος  Σ.-Ραφαήλ Α. Φρεζής

Έτος : Αθήνα 2006

 

 

Εξαντλημένο