Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
09/07/2014

Σελ. : 16

α΄ Έκδοση

Κείμενα Επιμέλεια: Ραφαήλ Α. Φρεζής

Έκδοση : Βόλος

Έτος : 2003

 

 

Εξαντλημένο