Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Ο Εβραϊκός Τύπος στην Ελλάδα
09/07/2014

Σελ. : 515

Κείμενα Επιμέλεια: Ραφαήλ Α.Φρεζής

Εκτύπωση : ΩΡΕΣ /Βόλος

Έτος : 1999

 

 

 

«Πρόκειται για την καταγραφή και την παρουσίαση των εντύπων ,που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας ,σε γλώσσα και με περιεχόμενο που αφορούσαν κυρίως τον εβραϊκό πληθυσμό της ελληνικής περιφέρειας. Οι εκδόσεις αυτές (εφημερίδες και περιοδικά) ,ως όργανα συλλόγων ή άλλων φορέων ,τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν μεταξύ των Ελλήνων Εβραίων και είχαν περιεχόμενο βασικά πληροφοριακό-ειδησεογραφικό ,αλλά και θρησκευτικό, ιδεολογικό, πολιτιστικό, πολιτικό, ακόμη και σατυρικό»..απόσπασμα προλόγου Χαράλαμπου Γ.Χαρίτου  Αν. καθηγητή  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας