Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ για το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ των Ελλήνων Εβραίων - Μαρτυρίες επιζήσαντων του Ολοκαυτώματος
09/07/2014

Σελ. : 16

Έκδοση : Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας / Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου

Κείμενα Επιμέλεια : Ραφαήλ Α.Φρεζής

Εκτύπωση : Τυποπεχνική /Βόλος

Έτος : 2009