Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Αφιέρωμα στην επέτειο εξέγερσης των Εβραίων στο γκέτο της Βαρσοβίας και στο στρατόπεδο Μπιρκενάου
09/07/2014

Σελ. : 16

Έκδοση : Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου

Κείμενα Επιμέλεια : Ραφαήλ Α.Φρεζής

Εκτύπωση : ……………………………………….

Έτος : 1997