Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ σε ΦΟΙΤΗΤΕΣ
19/04/2010


Η Ι.Κ. Βόλου αποφάσισε να χορηγήσει υποτροφίες σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα παρουσιάσουν εργασία με εβραϊκά θέματα. Το Πανεπιστήμιο ανέθεσε στην καθηγήτρια κα Βασιλική Γιακουμάκη την υλοποίηση των διαδικασιών.

Η κα Γιακουμάκη, καθηγήτρια στον τομέα Ανθρωπολογίας, του τμήματος ΙΑΚΑ ανέθεσε στους φοιτητές του μεταπτυχιακού μαθήματος με θέμα την «Εβραϊκή Ταυτότητα».

Στις 19.4.10, ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας κ. Μαρσέλ Σολομών, μετά από πρόσκληση της κα Γιακουμάκη, παρακολούθησε  το μάθημα της τάξης, όπου ανακοίνωσε τη χορήγηση των δύο υποτροφιών στις καλλίτερες εργασίες ενώ για όλους τους υπόλοιπους ένα συμβολικό δώρο για τη συμμετοχή τους.

Ακολούθησε άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολλές ερωτήσεις από τους φοιτητές προς τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου.

Οι υποτροφίες, οι οποίες θα κριθούν από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -με την συμμετοχή της καθηγήτριας κας Ρίκας Μπενβενίστε- θα χορηγηθούν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 μαζί με τις ήδη τρεις θεσμοθετημένες από την Ι.Κ. Βόλου υποτροφίες που δίνονται σε ισάριθμους αριστούχους φοιτητές.