Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ
13/05/2006


 Υστερα από ενέργειες της Ι.Κ. Βόλου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για την ονοματοθεσία οδού Μαυρίκιου Κοφινά, τοποθετήθηκε η σχετική πινακίδα σε δρόμο της πόλης. Ο Μαυρίκιος Κοφινάς υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίας του Ελληνικού Εβραϊσμού. Ως βουλευτής ο Μ. Κοφινάς, γιατρός, με ενέργειές του, έδειχνε συνεχώς το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή του υπέρ των ομοθρήσκων του.