Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Αποκαλυπτήρια Μνημείου Εβραίων Πεσόντων στον Πόλεμο του '40
23/10/2010
Στις 23 Οκτωβρίου 2005 η Ι.Κ. Βόλου διοργάνωσε τελετή για τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Βολιωτών Εβραίων στον Πόλεμο του '40.
    Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στη Συναγωγή από το Ραββίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπεθάϊ και τους κ.κ. Μάκη Μωϋσή και Μωρίς Φρανσές
. Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μαρσέλ Σολομών, ο οποίος μεταξύ άλλων διάβασε αποσπάσματα από άρθρα σε εφημερίδες της εποχής που αναφέρονταν στον ηρωισμό των Ελλήνων Εβραίων. Επεσήμανε χαρακτηριστικά δημοσίευμα της εφημερίδας "Νέα Ελλάς" της 14.12.1940 που ανέφερε: "διερχόμενοι τους καταλόγους των τετιμημένων τραυματιών μας συναντώμεν συχνά ονόματα Ισραηλιτιών στρατιωτών, οίτινες μαχόμενοι γενναίως εις την πρώτην γραμμήν του πυρός εβλήθησαν υπό εχθρικών σφαιρών. Η εμφάνισις των ονομάτων των εν λόγω ηρώων και η εις πάσαν εθνικήν κίνησιν επιδεικνυομένη δραστηριότης των Ισραηλιτών της Ελλάδος, είναι προς τιμήν των ευγενών τέκνων του Ισραήλ. Εις όλους τους αγώνας του Εθνους, οι Ισραηλίται εστάθησαν εις το πλευρόν των Χριστιανών συμπατριωτών των και με τον ηρωισμόν των εδόξασαν τα Ελληνικά όπλα άτινα τους ενεπιστεύθη η Πατρίς…".
    Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιου, ο οποίος τόνισε ότι "η παρουσία μας σε αυτό το χώρο δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι μία ουσιαστική παρουσία που θέλει να τονίσει την παραδοσιακή συνεργασία, φιλία και συνύπαρξη των Ορθοδόξων με την Κοινότητα των Εβραίων σε αυτή την πόλη".

  Κατόπιν, ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Ιωάννης Πρίνζος στην ομιλία του τόνισε ότι "η παρουσία των Βολιωτών Εβραίων ήταν έντονη σε όλους τους αγώνες της πατρίδας μας και κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων αλλά και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους". Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βόλου κ. Κυριάκος Μήτρου, ο οποίος μίλησε για τους "άρρηκτους δεσμούς φιλίας που είχε στην πόλη αυτή το στοιχείο το εβραϊκό με τους Χριστιανούς". Τέλος, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων ότι: "Η πιο τρανή απόδειξη της ολόψυχης συμμετοχής των Βολιωτών Εβραίων στην ηρωϊκή προάσπιση του πατρώου εδάφους είναι το Μνημείο που αποκαλύψατε. Το Μνημείο αυτό αποτελεί απόδειξη όχι μόνο της συμμετοχής των Εβραίων του Βόλου στον Πόλεμο του 1940-'41 αλλά και της μακραίωνης παρουσίας κι ενσωμάτωσής τους στην ελληνική ζωή. Αποδεικνύει, επίσης, ότι στον ελληνικό χώρο και κυρίως στην ελληνική ψυχή δεν άνθισε ποτέ κανενός είδους ρατσισμός ή διαχωρισμός με βάση τη φυλή, τη θρησκεία ή το χρώμα της επιδερμίδας. Στην αληθινή δημοκρατία της Ελλάδος όλοι ζουν κι αναπτύσσονται ισότιμα. Και φυσικά οφείλουν και να προσφέρουν ακόμα και το πιο πολύτιμο που έχουν: την ίδια τη ζωή τους! Το παρόν Μνημείο αποτελεί υπόμνηση και απόδειξη αυτής της σε κάθε περίοδο του Ελληνισμού εβραϊκής παρουσίας".
    Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου στον προαύλιο χώρο της Συναγωγής από το Νομάρχη και τον πρόεδρο της Κοινότητας.
    Το Μνημείο απεικονίζει την ειρήνη αλλά και την θυσία των Βολιωτών Εβραίων και ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων προκάλεσε το θαυμασμό των παρισταμένων. Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές της πόλης, τους εκπροσώπους των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και των Εβραϊκών Οργανισμών.