Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Πνευματικό Κέντρο


Το κοινοτικό κέντρο-βρίσκεται στον ίδιο προαύλιο χώρο με τη συναγωγή- έγινε στο χώρο που είχε κατασκευαστεί μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του έτους 1955 για να στεγάσει οικογένειες ομοθρήσκων που επλήγησαν από αυτούς. Μετά την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων σε μόνιμη στέγη ο χώρος ύστερα  από καθαίρεση χωρισμάτων ανακαινίστηκε σαν ενιαίος χώρος και  λειτουργεί από το έτος 1962 σαν Κοινοτικό κέντρο. Το έτος  1980 το κοινοτικό κέντρο ανακαινίστηκε και στις 25 Οκτωβρίου του 1980 έγιναν τα εγκαίνια της. Το 2006 με τη σημαντική συμβολή της ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης επισκευάστηκε στατικά ανακαινίστηκε πλήρως με αποτέλεσμα την μεταλλαγή του σε στολίδι. Εξοπλιστήκε  και κατέστη κατάλληλο για συνέδρια και εκδηλώσεις.

Κάθε Παρασκευή μετά τη λειτουργία στην Ιερά Συναγωγή πραγματοποιείται το Καμπαλάτ Σαμπατ και είναι ένας  χώρος συνεύρεσης και συσπείρωσης των μελών μας. Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται τα Σέδερ για όλες τις θρησκευτικές εορτές και λειτουργεί επίσης για εκδηλώσεις εβραϊκού ενδιαφέροντος και μη.

κοινοτικό κέντρο Γιορτή Χανουκά στο Κοινοτικό Κέντρο εκδήλωση στο κοινοτικό κέντρο (2011)