Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Επικοινωνία

Κοινοτικό Γραφείο
τηλ: 2421025302
Email: jcvol@otenet.gr

Ιερά Συναγωγή Βόλου
Διεύθυνση:Ξενοφώντος- Πλάτωνος -Μωϋσέως
Βόλος

Φόρμα Επικοινωνίας