Εκδηλώσεις
Πνευματικό Κέντρο
Δωρεές - Χορηγίες
Σπουδές - Υποτροφίες
Θρησκευτική Ζωή
Δωρεές
Ιστορία
Εκδόσεις
Θρησκευτική Ζωή

Ιεράς συναγωγή

Η Ιερά συναγωγή κατασκευάστηκε το 1870 στην συμβολή των δρόμων Μωυσέως –Πλάτωνος –Ξενοφώντος οπού υπάρχει μέχρι σήμερα.
Το 1944 καταστράφηκε και λεηλατήθηκε από του Νάζι. Το 1948 κτίζεται νέα Συναγωγή στην ιδία θέση με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Το 1955 καταστράφηκε από τους σεισμούς και το 1960 ολοκληρώθηκε μια νέα αντισεισμική Συναγωγή.
Οι κατά καιρούς ανακατασκευές της Συναγωγής έγιναν με τη σημαντική οικονομική συμβολή  της φιλανθρωπικής οργάνωσης American Joint(A.J.D.C),  του ΚΙΣΕ, και της Ισραηλιτικής Κοινότητάς Θεσσαλονίκης .
Στην συναγωγή μας λειτούργησαν εξέχοντες  ραβίνοι σημειώνοντας ενδεικτικά την παρουσία του Αρχιραβίνου Συμεών Μ. Πέσσαχ ενώ τελευταίος  ήταν ο Ραβίνος Ιωσήφ Βιτάλ.

1. Λειτουργία :

Η Ιερά συναγωγή λειτουργεί κάθε Παρασκευή βράδυ ενώ ακολουθεί το ¨Καμπαλάτ Σαμπάτ¨ με πολύ μεγάλη συμμετοχή που συμβάλλει τόσο στην τόνωση της θρησκευτικής ζωής όσο και στη συσπείρωση των μελών μας. Λειτουργεί επίσης όλες τις γιορτές του εβραϊκού έτους  Ρως Ασανά, Κιπούρ, Σουκώτ, Χανουκά, Πουρίμ, Πέσαχ, Ημέρα Μνήμης της ΣΟΑ, Γιομ Αατσμαούτ, Σαβουώτ.

2.Σεδερ

Στις γιορτές Ρως Ασανά, Χανουκά, Πουρίμ και  Πέσαχ πραγματοποιείται Σέδερ με τη συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των μελών μας , φίλων τις κοινότητας  και τυχόν επισκεπτών  της , τονώνοντας  το θρησκευτικό συναίσθημα . Ειδικότερα πριν το Σέδερ του Πέσαχ διαβάζετε η Αγκαδά από τους παρευρισκόμενους τηρώντας  παράλληλα όλο το τελετουργικό. 

Η Ιερά συναγωγή έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από διάφορα γκρουπ κυρίως του εξωτερικού, από μεμονωμένους ταξιδιώτες καθώς και από σχολεία της περιοχής μας. Οι επισκέψεις γίνονται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το κοινοτικό γραφείο. 

Μνημείο Εβραίων Πεσόντων στους πολέμους και την Εθνική Αντίσταση 2005 (στον προαύλιο χώρο της Συναγωγής).